Projekat:

Bijenale arhitekture u Veneciji

Mesto:

Venecija (Italija), 2021

Klijent:

Museum of Applied Arts, Moderni u Beogradu

Tip:

Fotografije:

Stefan Đorđević

Izložba “Osmi kilometar” o rudarskom gradu Boru, predstavila je Srbiju na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji. Izložba i istraživanje razmatraju budućnost odnosa život-rad kroz temu ‘osmog kilometra’, koji uvodi poremećaj u poredak postojećih sedam gradskih zona – sedam gradskih kilometara. Svaki od sedam kilometara istražen je kroz studije arhivske građe i kroz projekat teme koja je specifična za određeno područje, to jest kilometar grada – industrija, prostorno planiranje, prostori kulture, stambeni standard, kultura svakodnevnog života, ekologija, i demografija.

Moderni u Beogradu, osmislili su izložbu na osnovu prakse stanovnika Bora da u svakodnevnom govoru iskazuju pojedinačna mesta grada kroz meru njihove udaljenosti od rudarskog površinskog kopa, koji računaju kao polaznu tačku – “nulti kilometar” ili “smak sveta”. Sistem orijentacije stanovnika analogan je načinu planiranja i izgradnje samog grada kroz sedam gradskih kilometara. U tom smislu, “osmi kilometar” predstavlja kvalitativno novi sloj grada i sugeriše pravce njegovog budućeg razvoja nezavisno od rudarske industrije.

Kolektiv Moderni u Beogradu čine: Iva Bekić, Petar Cigić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Irena Gajić, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović i Snežana Zlatković.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.