Projekat:

Slojevi / Aleksandar Vac

Mesto:

Beograd (Srbija), 2022

Klijent:

Muzej primenjene umetnosti

Tip:

Fotografije:

Jovana Jarebica

Izložba keramike, Slojevi Aleksandra Vaca u Muzeju primenjene umetnosti organizovana je u okviru Salona savremene primenjene umetnosti MPU. Na izložbi su prikazani umetnikovi najnoviji radovi, ali i keramički pano koji je dobio Veliku nagradu (Grand Prix) na 14. Trijenalu keramike, 2012. godine. Ovaj rad u idejnom smislu predstavlja polazište za sve nove radove nastale tokom 2022. godine. Izložba je koncipirana tako da prikaže različite pristupe stvaranju i sve faze umetničkog eksperimenta  kroz koje nas Vac vodi od upotrebnih do apstraktnih radova u keramici.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.