Projekat:

iLight Festival Singapore

Mesto:

Singapur (Singapur), 2022

Klijent:

iLight Festival and Ivana Jelić

Tip:

Rad Ivane Jelić inspirisan je fotografskom tehnikom pod nazivom hronofotografija, koja predstavlja skup fotografija pokretnog objekta snimljenih za beleženje i prikazivanje uzastopnih faza kretanja. Sasvim konkretno, rad predstavlja umetničku interpretaciju hronofotografije Etjena-Žula Mareja „Čovek trči“, nastale oko 1880.Slika prikazuje delove tela kao što su glave, ruke i noge, postavljene u slične uzastopne položaje kako bi se prikazalo i zatim analiziralo kretanje ljudskog tela tokom trčanja.

Instalacija je napravljena od čelične konstrukcije sa prosvetljenim plastičnim elementima koji predstavljaju lutke iz maloprodajnih objekata, time stavljajući akcenat na temu njihove masovne proizvodnje što ovaj rad povezuje sa širim kontekstom festivala.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.