Projekat:

Kadnilis, Josić, Vuds

Mesto:

Pariz (Francuska), 2018

Klijent:

Kolektiv Arhitekata

Tip:

Udruženje Kolektiv Arhitekata, u saradnji sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu, predstavlja izložbu „Kandilis Josić Vuds – pedeset godina od odlučujuće 1968“. Izložba prati rad ovog važnog arhitektonskog trija, čiji deo je bio i Aljoša Josić, francuski arhitekta srpskog porekla.

Kroz seriju crteža, videa i projektnih planova realizovanih između 1953. i 1968. godine, može se pratiti evolucija ovog biroa – od prvog urbanog projekta za stanovanje do razvoja ideje „ground-scraper“, koja je služila kao osnova za važan projekat Slobodnog berlinskog Univerziteta 1968. godine. Te godine, na vrhuncu njihove kreativne energije, Kandilis, Josić i Vuds prekidaju saradnju , li ostavljaju iza sebe impresivan opus u oblasti dizajna i teorijskog rada, kroz koji su jasno imenovali arhitekturu kao instrument i moderatora društvenih odnosa.

Ovu godinu su takođe obeležile studentske pobune, uključujući i studentski zahtev za promenom tradicionalnog  pristupa studijama u Školi Lepih Umetnosti. Studenti su zahtevali priliv novih ideja, a među nosiocima ovih ideja bile su arhitekte Kandilis, Josić i Vuds.

* projekat je lična referenca, nastala tokom rada u organizaciji Kolektiv Arhitekata

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.