Projekat:

LP Duo / Beyond Quantum Music

Mesto:

Beograd (Srbija), 2022

Klijent:

LP Duo

Tip:

Fotografije:

Andrej Gođevac

LP Duo je u okviru 13. Evropske noći istraživača, 3. oktobra, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, premijerno predstavio nove originalne autorske kompozicije, nastale u okviru umetničko-naučnog projekta Beyond Quantum Music.

Sonja Lončar i Andrija Pavlović su tokom rezidencijalnog boravka na Tehničkom univerzitetu u Delftu (Holandija) imali priliku da sarađuju sa najistaknutijim kvantnim fizičarima i mirkobiolozima iz celog sveta, uključujući i naučnike sa univerziteta u Oksfordu i Kopenhagenu. Zvuke kvantnih kompjutera, pomeranja atoma i genetskog koda pod plaštom njihovog već prepoznatljivog muzičkog jezika, LP Duo će izvesti na inovativnim instrumentima – Duality hibridnim klavirima. Reč je o projektu koji su Sonja i Andrija razvijali u saradnji sa inženjerima ugledne američke firme HTEC a uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.

Ovaj kompletan audio-vizuelni događaj deo je saradnje LP Dua i vizuelnog umetnika koji nastupa pod imenom Izvanredni Bob.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.